Články

24.07.2012 „Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost“ – nový projekt

Krnovská vzdělávací firma EDUCO CENTRUM s.r.o. zahájí 01. 08. 2012 realizaci nového grantového projektu: „Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost. “ číslo CZ.1.07/3.2.07/03.0030, který si klade za cíl vytvořit komplexní systém dalšího vzdělávání v tématu MEDIACE, a to jak pro profesní mediátory , tak i další profese , které chtějí znalostí mediačních technik posílit své dílčí pracovní kompetence. Tento projekt spolufinancován z Evropského...
komentáře: 0

14.05.2012 Duben/2012 - Ve spolupráci s KÚ MSK jsme za posledních 10 měsíců podpořili už 924 osob

Od července 2011 realizujeme ve spolupráci s krajským úřadem MSK kurzy v rámci projektu „ Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“.   Do konce dubna 2012 bylo podpořeno celkem 718 osob z více než 100 organizací působících v Moravskoslezském kraji. Každý kurz byl na jeho konci hodnocen pomocí evaluačních dotazníků, z nichž můžeme vyčíst názory či...
komentáře: 0

08.03.2012 Standardy kvality

Zdroj: www.mpsv.cz Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007., Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách     Přehled...
komentáře: 0

14.02.2012 Psychiatrické minimum pro sociální služby

  MUDr. Lenka Tatarková - lektorka vzdělávacího programu: Psychiatrické minimum   Cílem vzdělávacího kurzu určeného zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách je seznámit účastníky se základními duševními poruchami, prohloubit znalosti v poskytování pomoci duševně nemocným. Účastník získá dovednosti v oblasti psychosociální péče. Pilotní výuka tohoto kurzu proběhla v rámci...
komentáře: 0

30.01.2012 Pár slov na úvod - poslání tohoto webu

Pár slov na úvod...   (1. 2. 2012) Právě jsme spustili nový interaktivní web www.pomahamekvalite.cz , jehož cílem je poskytovat kvalitní podporu sociálním službám tak, aby výsledkem našeho společného snažení bylo zkvalitnění poskytování sociální péče.   Náš web plní poslání informační základny a zároveň objednávkového systému, který staví na bohatém komplexním schématu akreditovaných vzdělávacích...
komentáře: 0

27.01.2012 "Vzdělávání a supervize" - perem tiskové mluvčí KÚ MSK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NABÍZÍ BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO POSKYTOVATELE I ZADAVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz   Od července roku 2011 probíhají kurzy nabízející vzdělávání v různých oblastech sociální práce i přímé péče s uživateli sociálních služeb. Vzdělávání je realizováno díky individuálnímu projektu, který Moravskoslezský kraj připravil s názvem: „Podpora vzdělávání a...
komentáře: 0

19.01.2012 Sociální pracovník - pohledem sociálního pracovníka

  Autorka článku: Radmila Hrouzková, ADP Tikvah   Motto: Ivan Úlehla: Umění pomáhat, Etika profesionální práce: „Proto je otázkou etiky zabývat se potřebami, které v sobě pracovník nese. Nepřistoupím na žádný seznam jedině správných potřeb, protože lidé jsou různí. Budu ale vždy žádat, aby pracovník uvažoval a s pomocí učitelů, kolegů a supervizorů znovu a znovu procházel otázku, proč svou práci dělá a proč ji dělá právě tak, a ne jinak....
komentáře: 0

19.01.2012 Specifika práce s lidmi s demencí

  Autorka článku: Mgr. Martina Pavelková je jedna z lektorek vzdělávacího programu: Specifika práce s lidmi s demencí   Cílem vzdělávacího kurzu určeného zejména pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči a pro pracovníky pro výchovnou nepedagogickou činnost je mimo sdělení základních informací o problematice specifik práce s lidmi s demencí také praktický nácvik vybraných aktivizačních cvičení dle programu Mates....
komentáře: 0

18.01.2012 Krizová intervence

  Autorka textu: Mgr. Petra Ďásková, vedoucí Krizového centra Ostrava, o. s.   Slovo krize pochází z latinského Crisis a znamená rozhodnou chvíli, rozhodný obrat, rozhodný soud. Jde o výraz v současné době velmi frekventovaný, a to především ve spojení s globální hospodářskou krizí, která zasáhla celosvětovou ekonomiku. Krizi však nelze úzce spojovat pouze s hospodářskou a ekonomickou problematikou. Krize prosakuje do všech oblastí života společnosti...
komentáře: 0

18.01.2012 Mediace - co to je a k čemu slouží?

  Autorka článku: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.   Mediace  je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní způsob řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Ve světě se s úspěchem využívá již několik desetiletí. Cílem mediace je vést jednání k porozumění a smírnému řešení. Z navrhovaných řešení je vybráno...
komentáře: 0
starší »