EDUCO CENTRUM se spolupodílelo na realizaci Konference sociálních pracovníků Krnov 2013

Dne 31. 10. 2013 se v prostorách SVČ Krnov konala tradiční Konference sociálních pracovníků. Na realizaci konference spolupracovalo s Městem Krnov i EDUCO CENTRUM. Pro více jak 120 účastníků byl připraven pestrý program a bez nadsázky lze říci, že čas vyhrazený této akci byl využit efektivně a beze zbytku. Konferenční den byl rozdělen do tří hlavních částí: odborného bloku, tří workshopů a veřejného představení komunitního plánu.

 

    

 

S přednáškou na téma "Jaké změny přinese nový občanský zákoník v sociální práci" - v rámci odborného bloku vystoupila Mgr. Irena Drijáková, DiS. (KÚ MSK).

 

V rámci druhého bloku si moderování prvního workshopu řešícího téma "Problematika veřejného opatrovnictví" vzal na starosti Mgr. František Fojtík (MěÚ Krnov), druhý workshop zaměřený na "Problematiku finanční gramotnosti" vedla Mgr. Pavlína Kráčmarová a třetí workshop s cílem řešit "Problematiku komunikace s klienty" zastřešil Mgr. Tomáš Šobáň.

 

      

 

Poslední blok konference byl věnován představení komunitního plánu. V rámci této části měly jednotlivé komunitní skupiny možnost představit své členy, jejich činnost a cíle na nejbližší období. Této části byli přítomni také mnozí zástupci veřejnosti, kteří tak měli jedinečnou možnost se díky zajímavě pojatým prezentacím jednotlivých skupin seznámit s činností jednotlivých sociálních služeb ve městě Krnov.

 

Konference dala, mimo svůj hlavní cíl, také prostor k setkání kolegů z různých služeb a hlavně sdílení ... .

Z prvních reakcí účastníků lze konferenci vyhodnotit jako velmi zdařilou :-)


« zpět | publikováno: 05.11.2013