Šance na BEZPLATNÉ akreditované vzdělávání pro SSL z Moravskoslezského kraje - 2014/2015!!!!

Vážení ředitelé/vedoucí sociálních služeb,

 

chtěli bychom Vás a Vaše pracovníky přizvat k účasti v našem projektu, díky kterému byste si mohli zajistit bezplatné akreditované vzdělávání na období let 2014 a 2015.

   

V této chvíli stačí málo - vyplnit své vzdělávací potřeby v rámci našeho dotazníku a odeslat nám je nejpozději do 25. 3. 2013.

 

 

Jistě jste již zaregistrovali, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na konci února výzvu s číslem A7 - pro oblast podpory 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách (viz odkaz). V rámci této výzvy můžete být jako poskytovatel sociální služby sami žadatelem, nebo můžete využít služeb např. akreditované vzdělávací instituce, která sama projekt podá - třeba za více poskytovatelů a po přidělení grantu Vám bezplatně poskytne vzdělávací programy.

  

Naše organizace EDUCO CENTRUM se do této výzvy chystá podat svůj projekt, kterým chce podpořit velkou část sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje.

 

 • Pokud zrovna neuvažujete o podání vlastního projektu, připojte se k nám a zajistěte sobě i svým zaměstnancům vzdělávání dle zákona o sociálních službách.
 • Pokud půjdete do výzvy se svým projektem sami, inspirujte se alespoň naší nabídkou vzdělávacích kurzů.

 

 

EDUCO CENTRUM je zkušeným realizátorem ESF projektů a má zkušenosti i zázemí pro realizaci vzdělávacích akcí pro velké množství lidí. Jistě si pamatujete v listopadu 2013 ukončený dvouletý vzdělávací projekt, který jsme jako dodavatelé realizovali pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Hotelu Harmony Club v Ostravě - viz naše stránky www.vas-msk.cz.

Mimo to máme i velké zkušenosti s realizováním vzdělávacích aktivit na míru přímo v prostorách sociálních služeb. A především jsme organizací, která sídlí v Moravskoslezském kraji, kde také poskytujeme většinu svých služeb. 

 

CO VÁM NABÍZÍME:

 1. zapojení do společného projektu, který bude mít jednoho žadatele (EDUCO CENTRUM s. r. o.), který za všechny zapojené organizace zajistí financování aktivit, veškerou organizaci, administrativu a řízení projektu (plán realizace aktivit 1/2014 – 6/2015),
 2. realizaci vzdělávacích aktivit buď přímo u Vás v zařízení (skupinky 12 - 15 účastníků), nebo v našem vzdělávacím zařízení v Ostravě (otevřené smíšené kurzy určené pro jednotlivce a malé skupinky účastníků),
 3. kvalitní produkty - akreditované kurzy MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i vedoucí pracovníky (interaktivní, do praxe zaměřené a hlavně  ověřené vzdělávací programy),
 4. jiná témata, než ta, která Vám bude chtít nabídnout individuální projekt Krajského úřadu MSK - z naší nabídky jsme vypustili všechna témata, která uvažuje náš Odbor sociálních věcí při KÚ MSK dát do svého individuálního projektu. Nemusíte mít tedy obavy, že nám přislíbíte účast svých pracovníků ve stejných aktivitách, jaké chystá kraj.
 5. kvalitní tým lektorů - řadu z nich jste jistě již měli možnost poznat, stále navazujeme spolupráci s novými osobnostmi,
 6. zapojení do společenství dalších sociálních služeb, které spolu s vámi vstoupí do tohoto projektu – sdílení zkušeností, navazování spolupráce, ...,
 7. spolupráci s prověřeným akreditovaným vzdělavatelem, který je zdejší a se kterým budete moci v řešení svých vzdělávacích potřeb pokračovat i po ukončení projektu.  

JAK SE ZAPOJIT:

V této chvíli se nacházíme v přípravné fázi projektu, tedy v období, kdy samotná projektová žádost teprve vzniká. Musíme zjistit, jestli i Vy chcete patřit mezi SSL, které budou chtít do projektu vstoupit, a také upřesnit a kvantifikovat Vaši vzdělávací potřebu. V případě Vašeho zájmu po Vás potřebujeme následující:

 

 • vyplnit krátkou analýzu potřebnosti – pro kterou jsme připravili tento stručný formulář(dokument si prosím stáhněte do svého počítače a vyplňte), pokud si nevíte rady s vyplněním dotazníku otevřete si tento předvyplněný vzor
 • do analýzy můžete vybírat pouze z nabídky těchto akreditovaných kurzů - viz naše nabídka, tato nabídka je už "ochuzena" o témata, která plánuje zařadit do svého IP Odbor sociálních věcí při KÚ MSK. Při výběru si prosím hlídejte i pro jaké pracovníky je kurz akreditován - v rámci projektu nemůže být realizován pro nikoho jiného, 
 • podrobnosti o každém kurzu (strukturu, cíle, cílovou skupinu ...) najdete na našem webu www.pomahamekvalite.cz v sekci Kurzy.
 • vyplněný, podepsaný odpovědným vedoucím a orazítkovaný formulář nám prosím pošlete nejprve elektronicky (naskenovaný) na níže uvedený kontaktní email a následně nám jeho originál zašlete poštou na naši kontaktní adresu,
 • rozhodující je i čas doručení – do 25. 3. 2013 (Váš vyplněný formulář bude tvořit základ naší analýzy, na jejímž podkladu budeme celou projektovou žádost psát).

 

Pokud budete pro Vaše rozhodnutí potřebovat konzultovat podrobnosti k výše zmiňované výzvě z oblasti podpory 3.1, ať už jako účastník našeho projektu, nebo v rámci přípravy Vašeho vlastního projektu, neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKT:

Ludmila Boudová

email: L.boudova@educocentrum.cz
tel.: 775 12 11 12

 

EDUCO CENTRUM s. r. o.

Albrechtická 8

794 01 Krnov


« zpět | publikováno: 07.03.2013